fyto's works
NO.4527 brandon sheffield
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.12) Gecko/20050915 Firefox/1.0.7
Taito san. kono pc wa nihongo no ji ga kakenaikara romanji te kakimaSU! E3 de kenji eno san to aimashita - sonotoki 'atarashii game wo tskuttemasu' to itta. fyto no koto desu. Wii no game da to omoimasu. mail shitene! insertcredit (@) gmail (.) com

bonus! ">eno to boku.
2006年05月24日 04時54分に書き込みされた記事です。

 fyto's works brandon sheffield (4527)
 Re:fyto's works たいと (4528)
NO.4527の返信はここに記入ください。
名前
分類
タイトル
コメント